Biuro rachunkowe Lublin

Oferta Biura

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

 • kwalifikowanie i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • wyliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych (PIT-36, PIT-36L)
 • sporządzanie podatkowych przelewów bankowych i przekazywanie ich Klientowi
 • ewidencjonowanie środków trwałych
 • ewidencjonowanie wyposażenia
 • sporządzanie tabel amortyzacyjnych
 • ewidencjonowanie przebiegu pojazdu

Prowadzenie ewidencji VAT

 • ewidencjonowanie VAT sprzedaży i zakupu
 • wyliczanie podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT i dostarczanie do właściwych urzędów

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

 • ewidencjonowanie przychodów
 • wyliczanie należnego ryczałtu od przychodów
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporzadzanie i przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • sporzadzanie raportów ZUS RMUA
 • sporządzanie dokumentów płatniczych i przekazywanie ich Klientowi
 • sporządzanie list płac i rachunków
 • sporządzanie deklaracji o zalicze miesiecznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
 • sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Prowadzenie rozliczeń z ZUS

 • sporzadzanie i przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • sporządzanie dokumentów płatniczych (dokument wpłaty lub przelewu) i przekazywanie ich Klientowi

Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

 • sporządzanie zeznań o wysokości osiagniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36, PIT-36L)
 • sporządzanie zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i naleznego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  w danym roku (PIT-28)
 • sporządzanie zeznań o wysokości osiagniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym przez osoby, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek (PIT-37)
 • sporzadzanie innych deklaracji podatkowych

Doradztwo  w zakresie prowadzenia działalności

 • rozpoczynania działalnosci gospodarczej (wybór najkorzystniejszej formy rozliczeń)
 • prowadzenia bieżącej działalności firmy (optymalizacja kosztów i obciążeń)
 • sporządzania dokumentów niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (wystawianie rachunków, faktur VAT, korekt faktur VAT, itp.)
 • inne